Krisesamtaler » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Krisesamtaler

Krisesamtaler og debriefing ved erfarne mennesker. Et samtaleforløb kan understøtte en konstruktiv håndtering af krisen og forebygge at traumatiske oplevelser ”sætter sig” som en belastningsreaktion i form af stress, depression, angst, PTSD (posttraumatisk stress syndrom) eller lignende.

Fra ARBEJDSMILJØEksperten står vi til rådighed med erfarne mennesker, når arbejdslivet byder på store udfordringer eller traumatiske hændelser. Vi tilbyder krisesamtaler og debriefing i forlængelse af traumatiske hændelser på jobbet. Der kan f.eks. være tale om vold og trusler, arbejdsulykker, alvorlige utilsigtede hændelser, alvorlige sygdomstilfælde (f.eks. hjertestop, epilepsi) eller dødsfald.

Tilbuddet omfatter som minimum en afklaringssamtale, hvor personens tilstand vurderes og der gives råd og anbefalinger vedr. det videre forløb. Ofte vil der være tale om et kortere samtaleforløb på 3-5 gange.


Kom i gang med samtaler om kriser?

En leder, HR, AMR eller TR og medarbejderen selv kan kontakte os telefonisk eller på mail, og vi vender tilbage indenfor 24 timer.

 

Klippekort ordning

En virksomhed eller en kommune kan lave en klippekortordning, hvor virksomheden betaler et fast beløb til ARBEJDSMILJØEksperten, som bl.a. kan bruges til samtaler og eventuelt også til mindre interventions- eller opfølgningsforløb. Virksomheden laver interne aftaler om, hvem der kan benytte ordningen, og de autoriserede personer benytter ordningen indenfor de rammer, som virksomheden selv definerer. Vi holder øje med kontoen og giver besked, når klippekortet er ved at være brugt.