Skimmelsvamp » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Skimmelsvamp

Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører risiko for skimmelsvampangreb, og det påvirker indeklimaet og brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning, så snart du får mistanke om skimmelsvampevækst.

Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve i andre sammenhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor kan det være svært at fastslå den egentlige årsag til problemet uden eksperthjælp.

 

Skimmelsvamp er et tegn på fugt

Skimmelsvamp er altid tegn på, at der gennem længere tid har været fugt i bygningen eller lokalet. Det kan skyldes uhensigtsmæssige vaner – måske luftes der for lidt ud, måske fungerer ventilationen ikke optimalt. Der kan også være fejl i konstruktionen eller mangelfuld isolering. De alvorligste problemer opstår som regel i forbindelse med vand, der suges op i væggene fra fundamentet, vandskader eller utætte tage og rør.

Vores rådgivning om skimmelsvampe omfatter

  • Kortlægning af gener og symptomer
  • Screening / kortlægning af skimmel i bygninger og årsager
  • Opfugtning
  • Afdækning af renoveringsomfang
  • Forskellige renoveringsmetoder
  • Rengøring efter renovering
  • Kontrol af bygninger efter en renovering og rengøring
  • Undervisning om skimmelsvampe og sundhedsrisici

 

Reager på din mistanke om skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp, er det vigtigt at handle straks. Vi foretager undersøgelser, der hurtigt fastslår, om der er fugt og skimmelsvamp i bygningen. Ud fra bygningens historik, tegningsmateriale og samtaler med relevante brugere kan vi kortlægge problemets omfang og iværksætte et undersøgelsesprogram. På baggrund af undersøgelserne hjælper vi med at udarbejde handlingsplaner for renoveringsarbejdet, og vi udfører kvalitetskontrol af det udførte arbejde.