Maskinsikkerhed
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed betyder, at maskiner og tekniske hjælpemidler skal være indrettet, så der ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko ved at udføre arbejdet.

Gennem systematisk kontrol, vedligeholdelse af maskiner og produktionsudstyr samt ved anvendelse af de bedst egnede tekniske hjælpemidler kan ulykker og arbejdsbetingede lidelser forebygges.

Det kan være vanskeligt at følge med i og kende alle reglerne omkring maskiner og udstyr. 

Der er hjælp at hente hos ARBEJDSMILJØEksperten
Vi sørger for, at maskinsikkerheden hos jer er i orden og lever op til de gældende myndighedskrav.