CE-mærkning » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

CE-mærkning

Alle maskiner der anvendes i EU som er fremstillet efter 1. januar 1995 skal være CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet overholder direktivernes krav til sundhed og sikkerhed. CE-mærkningen er dermed fabrikantens erklæring om, at maskinens sikkerhed lever op til gældende regler, og at den er i overensstemmelse med maskindirektivet. 

Det tilbyder vi at undersøge. I samarbejde med jer gennemgår vi jeres maskiner eller maskinanlæg for at afklare, om den købte eller egenproducerede maskine lever op til direktivets anvisninger.

Er der behov for det, hjælper vi med at CE-mærke maskiner og maskinanlæg. Vi foretager en risikovurdering, udarbejder teknisk dokumentation (teknisk dossier) og giver mulige sikringsløsninger.

Vi underviser også fabrikanter i selv at kunne foretage risikovurdering, teknisk dossier m.v. På den måde bliver virksomheden selv i stand til at gennemføre CE mærkningen. 

Hvad skal fabrikanten i forbindelse med CE-mærkningen?

  • Fremstille en sikker maskine
  • Dokumentere dette i en teknisk dokumentation (teknisk dossier)
  • Underskrive overensstemmelseserklæring
  • Sætte mærkeplade og CE-mærke på

Ved indkøb eller fremstilling af nyt maskinudstyr tilbyder vi at hjælpe allerede i forbindelse med planlægningen. Det drejer sig om at få aftalt, hvem der har ansvaret for, at maskinen lever op til direktivet.

Vær opmærksom på, at både egenfremstillede maskiner og sammenbygning af i forvejen CE–mærkede maskiner skal CE-mærkes. 

Kursus i CE-mærkning

Vi afholder også kurser i CE-mærkning. Her får deltagerne en gennemgang af lovgivningen og reglerne for CE-mærkning af maskiner ved:

  • Køb af nye maskiner
  • Egenproducerede maskiner
  • Delmaskiner og sammenbygning af maskiner