Om ARBEJDSMILJØEksperten A/S

ARBEJDSMILJØEkspertens idegrundlag er at drive rådgivende virksomhed inden for arbejdsmiljø og miljø med aktiviteter, der knytter sig naturligt hertil. Målsætningen for virksomheden er at udføre rådgivning af ypperste kvalitet målt med international målestok. Fundamentet for vores løsninger er erfaring, ekspertise, innovation, konsistente arbejdsmetoder og teamwork. Vi leverer videnbaserede ydelser af høj kvalitet, der tilfører vores kunder værdi. Vi stræber altid efter at skabe løsninger, der er med til at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår og samtidig sikre en bæredygtig samfundsudvikling. Under hensyn til miljø og samfund skaber vi betydelig værdi for:

  • Vores kunder
    Fordi tætte kunderelationer gør det muligt for os at levere de ydelser, der bedst passer til vores kunders behov.
  • Vores medarbejdere
    Fordi vi tilbyder faglige og personlige udviklingsmuligheder gennem udfordrende arbejdsopgaver i et godt arbejdsmiljø.
  • Vores virksomhed og aktionærer
    Fordi vi opnår gode økonomiske resultater og vækst.

Intelligente løsninger

En dimension mere - i ARBEJDSMILJØEksperten ser vi det som vores mål altid at udfordre både opgaverne, kunderne og os selv. På den måde skaber vi intelligente løsninger, der er meningsfulde i sig selv, og som virker i sammenhængen. Derfor tænker vi altid i helheder internt og sammen med vores samarbejdspartnere. Baseret på en tæt dialog med vores kunder søger vi at integrere den enkelte løsning i sin kontekst ved at tage højde for alle de faktorer, som har betydning for et vellykket resultat. Det skaber en dimension mere. Det er sådan, vi ser verden. Det er sådan, vi arbejder...

ARBEJDSMILJØEksperten.social

Du kan finde os på , Facebook med flere - følg blot et af vores links.

Personlig betjening
Tlf. 82363670

Jeg vil gerne kontaktes