PSS – plan for sikkerhed og sundhed
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed

Som beskrevet nærmere under Bygherrens ansvar og pligter har bygherren pligt til at sørge for, at der bliver udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed ved bestemte byggeprojekter.

Planen skal udarbejdes i projekteringsfasen og herefter løbende opdateres under byggefasen. Planen er et styringsredskab, som har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø for de personer, der arbejder på byggepladsen.

 

Sådan udarbejder man en plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Når koordinatoren udarbejder plan for sikkerhed og sundhed, er der en lang række af ting og hensyn, han skal sikre sig, før byggefasen starter. Det drejer sig blandt andet om:

 • At særlige risici på byggearealet bliver identificeret
 • At eksisterende tekniske installationer i jorden bliver identificeret og om nødvendigt afmærket, før eventuelt gravearbejde begyndes
 • At sørge for at bredskabs-, evakuerings-, og øvelsesplaner bliver koordineret i forhold til hinanden

 

Planen for sikkerhed og sundhed skal indeholde:

 • Organisationsplan
 • Byggepladstegning
 • Tidsplan, bl.a. med angivelse af perioder med ”særligt farligt arbejde”
 • Plan for færdselsområder
 • Angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte
 • Plan for de fælles sikkerhedsforanstaltninger på fællesområderne
 • Plan for afgrænsning af de områder, hvor arbejdet giver særlige risici
 • Procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici mv.
 • Plan for hvem, der står for en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
 • Specifikke foranstaltninger om ”særligt farligt arbejde”

Som det fremgår, er arbejdet med en plan for sikkerhed og sundhed en ret omfattende proces, og vi har endda kun beskrevet det helt overordnet. Det kan derfor være en god idé at få hjælp af uddannede koordinatorer for arbejdsmiljø til at udarbejde og styre planen.