Vi er eksperter inden for akustik og støj målinger | ARBEJDSMILJØEksperten
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Akustik og støj

Projektarbejde, videndeling, fleksibilitet og ønsket om at de fysiske omgivelser skal støtte det moderne kontorarbejde, har gennem de seneste år gjort storrumskontorer meget populære. De åbne kontorlandskaber stiller dog særlige krav til medarbejdere og akustik. 

Støj er et af de problemer, der hyppigst rapporteres af ansatte i storrumskontorer. Hovedpine, nedsat koncentrationsevne og nedsat produktivitet er typiske gener, som til en vis grad kan forklares af lydniveauet, men mange andre forhold spiller også ind.

Det optimale lydbillede opnås, når alle kan høre det, de har brug for, og ikke bliver forstyrret af uvedkommende lyde. Den rigtige indretning kan gøre meget for at understøtte dette, men det er nødvendigt at afdække den enkelte medarbejders behov for at opnå den bedst mulige løsning. 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Måling og vurdering af støjniveauet
  • Kortlægning af bevægelsesmønstre og relationer i lokalet
  • Rådgivning om indretning og materialevalg