Målinger af bly i blodet » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Målinger af bly i blodet

ARBEJDSMILJØEksperten kan gennemføre målinger af bly i blodet hos jeres medarbejdere – en måling, som arbejdsgiveren skal tilbyde, hvis der er risiko for påvirkning af bly på arbejdet. Målingen skal gennemføres før ansættelsen eller senest efter 15 dages arbejde, og derefter hver sjette måned.

Vi kan komme ud på virksomheden og foretage målingerne, eller vi kan lave dem på vores klinikker. Efter hver måling får den enkelte medarbejder en tilbagemelding på prøven, ligesom vi kan lave en samlet tilbagemelding til virksomheden med resultaterne.