Risikovurdering og substitution » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Risikovurdering og substitution

Et produkt må ikke bruges, hvis det kan erstattes af et mindre farligt eller mindre generende produkt. Vi hjælper gerne med at finde det mindst farlige, brugbare produkt.

Til det formål gør vi brug af forskellige værktøjer:

  • Faremærkning: GHS/CLP -de nye rød/hvide med signalordene Fare eller Advarsel og tilhørende H- og P-sætninger (fare og beskyttelse)
  • Stoflister (listen over uønskede stoffer, effektlisten, kandidatlisten etc.)
  • Litteratur: Vi holder os løbende ajour via forskellige data, som hentes i sikkerhedsdatablade, bøger og databaser.

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

Vi leverer helhedsorienteret rådgivning og det kemiske arbejdsmiljø vil blive vurderet under hensyntagen til andre arbejdsforhold, f.eks. arbejdsstillinger, ventilationsforhold m.m.