Arbejde med styren » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Arbejde med styren

Styren står på Arbejdstilsynets kræftliste og er omfattet af  "bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejder med stoffer og materialer". 

Alle, der arbejder med produkter, som indeholder mere end 0,1 % styren, skal have en lovpligtig instruktion i sikker omgang med produkterne. Og det er uanset, om du arbejder med styren dagligt eller kun en gang imellem.

Styren er et plastkemikalie, der bruges i produktionen af vindmøller og lystbåde. Andre produkter som typisk kan indeholde styren, er f.eks. spartelmasse til træ og metal (f.eks. kemisk træ og kemisk metal), nogle forankringsprodukter og nogle malinger.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

Vi tilbyder den lovpligtige instruktion for arbejde med styrenholdige produkter med baggrund i § 16 stk. 2 i kræftbekendtgørelsen.

 

Instruktionen i styrenholdige produkter omfatter 

  • Lovgrundlaget for arbejde med styren
  • Sundhedsmæssige forhold
  • Sikkerhedsdatablad/arbejdspladsbrugsanvisning
  • Mærkning + kodenumre (MAL-kode)
  • Forholdsregler ved brug, herunder brug af personlige værnemidler
  • Håndtering af affald
  • Evt. besøg på værkstedet for en snak om den praktiske håndtering