Luftkvalitet i bygninger » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Luftkvalitet i bygninger

Vore indeklimaeksperter tilbyder rådgivning om indeklimaproblemer, hvor man oplever gener i form af irriterede slimhinder, gener i luftvejene, hovedpine, træthed, udslet, tør luft eller dårlig lugt i lokalerne. 

Vi foretager målinger af luftkvaliteten i alle slags miljøer, for eksempel kontorer, skoler, institutioner, industri og private boliger.

Vi forholder os til den samlede mængde af kemiske stoffer i luften, samt til mængden af de enkeltstoffer vi måler i luften. Endvidere forholder vi os til, om nogen af de målte stoffer er sundhedsskadelige, kan virke slimhindeirriterende eller give anledning til lugt i de fundne koncentrationer. Vi vurderer hvorfra de fundne problematiske stoffer afgasser, og hvad der eventuelt kan gøres for at forbedre luftkvaliteten.

Ved lugtproblemer tager vi udgangspunkt i vores mange års erfaring med, hvad der afgasser af kemiske stoffer fra materialer/produkter, og hvordan de lugter. Både når de er nye, og når de for eksempel kan være opfugtede, fejlproducerede eller fejlbehandlede. Med den eksisterende erfaring, har vi god mulighed for at finde kilden til lugtgener. 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med? 

  • Måling af luftkvalitet
  • Kortlægning af kilden til lugtproblemer
  • Rådgivning til forebyggelse af indeklimagener