Følelsesmæssig aflastning » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Følelsesmæssig aflastning

Det kan være en stor følelsesmæssige belastning, at arbejde med mennesker. Man kan have svært ved at håndtere den situation, de står i. Det kan dreje sig om alvorligt syge, psykisk syge, socialt belastede eller kriseramte mennesker. De følelsesmæssige krav varierer fra job til job, men fælles er, at de kan føre til overbelastning hos den enkelte medarbejder.

Belastningen og presset forværres, hvis man samtidig arbejder under tidspres eller med forandringsprocesser. Det er den samlede mængde af belastninger, samt personalets muligheder for at håndtere belastningerne, der afgør om kravene er for høje. Det nødvendigt, at den ansatte er klædt på til at tackle kravene, og ligeledes er det vigtigt, at der er støtte fra kolleger og ledelse.

Konsekvenser af følelsesmæssig belastning

 • Stress symptomer hos enkeltpersoner og stress symptomer i gruppen.
 • Energien går fra kerneopgaven.
 • Samarbejdsproblemer mellem kolleger.
 • Uoverensstemmelser imellem medarbejdere og ledere.
 • Konflikter med borgere.
 • Faldende faglighed.
 • Sygefravær øges.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

 • Følelsesmæssigt bearbejdning af oplevelser.
 • Set up for kollegial sparring.
 • Håndtering af udfordrende situationer på nye måder.
 • Fremme egen forståelse for og accept af krav og vilkår i jobbet.
 • Styrkelse af jeres indbyrdes samarbejde i gruppen.
 • Forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledere.
 • Bevare den gode holdånd og løfte i flok.

 

Vi tilbyder blandt andet: