Forebyggelse af nedslidning og skader
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Forebyggelse af nedslidning og skader

Rigtigt mange mennesker oplever at få ondt i kroppen som følge af deres arbejde. Det kan skyldes mange forskellige ting som for eksempel tunge løft, dårlige arbejdsstillinger eller langvarige belastninger som EBA og EGA. Fysisk nedslidning hænger som regel sammen med hårdt fysisk arbejde inden for brancher som for eksempel anlægsarbejde og slagterier, men kan også forekomme inden for andre brancher.

 

ARBEJDSMILJØEksperten kan hjælpe med at analysere, hvor ”skoen” den trykker og lægge en plan for forebyggelsen på din virksomhed. Forebyggelsen starter i arbejdsmiljøorganisationen med den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet, APV og arbejdsmiljøorganisationens daglige arbejde.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Oplæring og instruktion af medarbejderne i ergonomi så de kan løse deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet så kroppen bruges fornuftigt og belastninger minimeres.
  • Variation af arbejdsopgaverne og holde de fornødne pauser.
  • Benytte de nødvendige tekniske hjælpemidler til at lette arbejdet for medarbejderne.
  • Vigtigheden af, at være i god form for at kunne holde til et hårdt fysisk arbejde.
  • Understøtte en kultur, der giver plads og mulighed for at tilpasse arbejdsopgaverne således, at medarbejdere med smerter kan blive på arbejdspladsen og holde sig i gang fremfor at sygemelde sig.