ATEX » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

ATEX

Eksperter i ATEX-rådgivning

Hos ARBEJDSMILJØEksperten er vi erfarne rådgivere med specialviden om ATEX. Denne erfaring giver bedre og billigere løsninger. Vi arbejder struktureret med enkel kommunikation og en velgennemprøvet proces, der begynder med en indledende gennemgang for at vurdere, om der skal udarbejdes en udvidet APV – en ATEX-APV – der netop vurderer risikoen for eksplosiv atmosfære og fremsætter en handleplan for, hvordan denne kan reduceres.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med? 

  • En indledende gennemgang af virksomheden
  • Gennemgang af områder med driftsfolk
  • Zoneklassificering af ATEX-områder
  • Vurdering af tændkilder; elinstallationer, belysning, åben ild, mv.
  • Vurdering af tekniske foranstaltninger
  • Skiltning og opmærkning, behov skitseres og forslag gives
  • Uddannelse/instruktion, behov vurderes og forslag gives
  • Skriftlige instruktioner, behov vurderes og forslag gives
  • Andre administrative tiltag, fx fremmede håndværkere, evt. kobling til beredskabsplan
  • En ATEX-APV der udmønter sig i en handleplan

Vi tilbyder en konceptløsning i forhold til ATEX-direktivet, og at risikoen minimeres med bedre sikkerhed og arbejdsmiljø samt mindre fravær til følge. Vores mål er at sikre viden og med det bidrage til, at ingen kommer til skade som følge af eksplosiv atmosfære.

Vores erfarne rådgivere tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads’ problemstilling og tilpasser rådgivningen derefter. Vi har stor erfaring med ATEX-godkendelse og at få omsat ATEX-dokumentationsmappen på kontoret til en konkret vurdering af og handleplan for, hvilke initiativer, der vil øge sikkerheden på arbejdspladsen.

 

Hvad er ATEX?

ATEX står for det franske ”atmosphere explosible”, der på dansk betyder eksplosiv atmosfære. Virksomheder som arbejder med brandfarlige væsker, støv eller dampe skal udføre en ATEX-vurdering. Denne vurdering skal revurderes, hvis der sker ændringer, der har betydning for sikkerheden.

Der skal udføres en ATEX-revurdering minimum hvert 3. år (ATEX-APV). Har du en virksomhed, hvor der håndteres antændelige dampe, brandfarlige gasser og letantændeligt støv i større mængder, eller behandler du spildevand og slam, vil vi anbefale jer at få vurderet, om I ligger inden for et ATEX-område og dermed er omfattet af ATEX-direktivet, da det er et lovkrav at sikre arbejdspladsen mod brand og eksplosion.