Mit hjem » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Mit hjem

Digital app til hjemmeplejen

OPI LDL partnere 800x101


Beskrivelse af projektet:
Projektet er et innovationsforløb med private virksomheder og forskellige driftsenheder ved de tre kommuner. Der er fokus på videreudvikling af prototyper gennem designdreven innovation. Formålet er at udvikle velfærdsløsninger til den offentlige sektor, der skaber gensidig værdi for såvel kommunerne, borgerne og de private virksomheder.

Opgavens udgangspunkt er den konflikt der opstår, når en borger skal modtage pleje i eget hjem og at hjemmet dermed bliver en arbejdsplads for forskellige offentlige medarbejdere herunder plejepersonalet. Konflikten opstår imellem arbejdsmiljøloven og service-/ sundhedsloven og dermed imellem medarbejderens ret til et ordentligt arbejdsmiljø og borgerens ret til at bestemme i eget hjem. 

Det samarbejdende netværkskonsortium består af de tre virksomheder Life-Partner (www2.life-partners.com), ARBEJDSMILJØEksperten og TakeawalkVR (www.takeawalkvr.com).

Virksomhederne bidrager med hver deres kompetencer og knowhow ind i netværkskonsortiet for at opfylde de krav og behov de faglige ankerpersoner fra Haderslev, Billund og Kolding kommune foreløbigt har identificeret som væsentlige i forhold til udfordringerne ved Mit hjem som arbejdsplads.

 

OPI LDL digital app Side 3

 

Projektperiode: 2018-2019 (projektet er afsluttet)

Yderligere informationer om projektet:
http://livingdesignlab.dk/4-innovationssamarbejder/naar-borgernes-hjem-bliver-en-kommunal-arbejdsplads/

Projektets resultater:
http://livingdesignlab.dk/4-innovationssamarbejder/naar-borgernes-hjem-bliver-en-kommunal-arbejdsplads/mit-hjem-offentliggoerelse-af-resultater/

Beskrivelse af den endelige prototype: Åbn pdf


Projektansvarlig hos ARBEJDSMILJØEksperten:
Bent Würsching
Mobil: 2721 3544
Mail: bw@ameksperten.dk