Byggepladskoordinering
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Byggepladskoordinering

Der har siden februar 2012 været flere end hundrede mand i gang med at lægge et nyt gasrør fra Egtved til Frøslev ved grænsen. Gasrøret med en diameter på 76 cm, der nu ligger mellem Ellund ved grænsen og Egtved, skal sammen med kompressorstationen i Egtved forøge kapaciteten i gastransmissionsnettet, så Danmark kan importere naturgas, når produktionen af naturgas i den danske del af Nordsøen klinger af.

ENERGINET.DK har udført sikkerhedskoordinering og ARBEJDSMILJØEksperten har bistået den Hollandske entreprenør VISSER & SCHMIDT HANAB B.V. ved etablering af ny gasledning. Bygherrens målsætning om 0 ulykker i løbet af 300.000 arbejdstimer blev opfyldt. 

Læs mere her