Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015

Virksomheder indenfor særligt nedslidningstruede brancher kan nu igen søge om, at få 50 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning.

Rådgivningen skal udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og opgaven skal omhandle udvikling indenfor et af følgende emner:

 • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
 • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
 • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

Har I et ønske om at sætte fokus på èt af disse områder, er I velkommende til at kontakte os.

Vi vil hjælpe jeg med at idé udvikle; analysere jeres behov og udarbejde en projektskitse, der indeholder overvejelser, mål og midler.

Ansøgningsproceduren foregår via skema på Arbejdstilsynets hjemmeside. Tildeling af midler foregår efter først til mølle princippet.

De nedslidningstruede brancher er:

 • Bygge og anlæg (Anlægsarbejde, Opførelse og nedrivning af byggeri og Færdiggørelse af byggeri)
 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Elektronik
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Metal og maskiner
 • Nærings og nydelsesmidler
 • Plast, glas og beton
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Rengøring
 • Slagterier
 • Tekstil og papir
 • Transportmidler
 • Transport af passagerer
 • Træ og møbel

Brancekoder kan ses ved at følge nedenstående link: http://forebyggelsesfonden.dk/saerligt-nedslidningstruede-brancher-ss.html

For yderligere information og idéer kontakt Arbejdsmiljøeksperten på 82363670