Fugtsagkyndige
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Fugtsagkyndige

Bliver en bygning, en renovering eller en ombygning ikke projekteret og udført korrekt, kan der opstå fugtproblemer, som ofte vil give indeklimaproblemer i form af skimmelsvampevækst. Samtidig er der risiko for, at bygningsdelenes levetid nedsættes eller at materialerne nedbrydes.

Kontrol og dokumentation af fugtforhold foretages af en fugtsagkyndig. ARBEJDSMILJØEkspertens fugtsagkyndige beskæftiger sig til daglig med fugtskadede bygninger. De kender til problemzonerne i konstruktioner.

Læs mere her.

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe dig med?

  • Fugtmålinger samt byggeteknisk gennemgang af bygningskonstruktioner og udtagning af materialeprøver til målinger i laboratorium
  • Skadesudredning samt konsekvensvurderinger og årsagsbestemmelse af fugtskader
  • Udarbejdelse af udbedringsplaner i forbindelse med fugtskadede bygninger
  • Fugtteknisk rådgivning og fugtskadeforebyggelse iht. BR10
  • Indeklimateknisk vurdering samt kortlægning af følgeskade som mikrobiologisk vækst.