Hvad betyder den nye kemikalielovgivning? » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Hvad betyder den nye kemikalielovgivning?

De fleste har efterhånden stiftet bekendtskab med Arbejdsmiljølovgivningens bekendtgørelser om arbejde med stoffer og materialer er blevet ændret. Således trådte en ny lovgivning om kemikaliesikkerhed i kraft den 1. juli 2019.
 
Det største fokus er ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger og kravet om den obligatoriske kemiske risikovurdering (kemisk APV). En anden ændring som har fået knap så meget opmærksomhed, er er ændring i Kapitel 8 ”Oplæring og Instruktion”. Kapitel 8 giver en udvidet og mere detaljeret beskrivelse af instruktionspligten.


Ny instruktion i kemikaliesikkerhed

Instruktionen skal være baseret på den kemiske risikovurdering for virksomheden/processen og skal som minimum indeholde:

  • Materialets farlighed – faremærkning, H og P sætninger og evt. grænseværdier
  • Krav til korrekt anvendelse, opbevaring og bortskaffelse
  • Brug af værnemidler og deres placering
  • Førstehjælp
  • Foranstaltninger ved uheld, brand, spild og lignende

Instruktionen kan være mundtlig, men skal suppleres med skriftlig dokumentation ved særlige stoffer og særlige forhold.

Instruktionen skal foretages inden arbejdet med stoffer og materialer begynder, den skal gentages regelmæssigt og ved væsentlige ændringer og sikres for nye medarbejdere.

Læs om HSEQ Netværk kick-off møde med fokus på kemikaliesikkerhed

Har du brug for hjælp til enten mundtlig eller skriftlig instruktion af jeres medarbejdere så kontakt ARBEJDSMILJØEkspertens kemiafdeling på +45 5336 8112.

Vi tilbyder firmatilrettede kurser, der passer præcist til jeres forhold og de stoffer og materialer I anvender.

Se også den fleksible e-learning løsning https://ameksperten.mitkursus.dk/Course/PublicCourseDetails/25