Ny rygelov
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Ny rygelov

Rygeloven er blevet ændret og skærpet pr. 15. august 2012, og bevirker, at det for alvor er svært at være ryger. Loven er bl.a. skærpet/ændret på følgende punkter:

  • Beskyttelse af børn og unge
  • Rygning på enkeltmandskontorer
  • Rygning i biler, kraner el.l.
  • Rygerum/kabiner
  • Straf for overtrædelse

Ændringen tager særligt sigte på at beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige virkninger af rygning. Loven indeholder således en række specifikke regler om forbud mod rygning på diverse institutioner for børn og unge. Derudover indeholder ændringen en skærpelse i forhold til rygning på eksempelvis enkeltmands-kontorer – her er rygning ikke længere tilladt.

Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. De arbejdspladser, som har eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, skal skilte med, at luften uden for disse kan være sundhedsskadelig.

Straffen for at overtræde loven er ligeledes blevet skærpet. Den første forseelse takseres nu med en bøde på kr. 5.000,-. Ved anden og tredje overtrædelse er bøderne til henholdsvis 10.000 og 20.000 kroner.

Ønsker I hjælp til udarbejdelse af rygepolitik er I velkommen til at kontakte os på tlf. 82363670.