Nyt fra AT - refusion for udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Nyt fra AT - refusion for udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning

REGLER

Arbejdstilsynet har udgivet fem nye At-vejledninger, der informerer om de krav, der gælder efter bekendtgørelsen om bygherrens pligter. De fem nye At-vejledninger er udarbejdet efter principperne i Arbejdstilsynets nye vejledningskoncept. Det indebærer bl.a., at vejledningerne er opdelt i forhold til bygge- og anlægsprojekternes størrelse. 

læs dem her.