Onmodo hjælper ledere med at skabe fremtidens sunde arbejdsplads
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Onmodo hjælper ledere med at skabe fremtidens sunde arbejdsplads

Få hjælp til at basere ledelsesbeslutninger på reel indsigt og feedback fra dine medarbejdere

Mange ledere holder medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med deres medarbejdere én gang om året, eventuelt med opfølgning. Meget kan ske på et år og så er den traditionelle MUS ikke tilstrækkelig. Kan man i stedet som leder opdage mistrivsel før den eskalerer, kan man nå at handle på den og sikre fortsat trivsel. Og trivsel blandt medarbejderne er vigtig:
- Fakta er, at medarbejdere, der trives i virksomheden, præsterer markant bedre end dem, der ikke gør. De producerer mere, er mindre syge, laver færre fejl og gør kunderne mere tilfredse. Så hvem vil ikke have glade, motiverede og engagerede medarbejdere, spørger Poul Sögren, kommunikationsrådgiver og iværksætter.

Onmodo gør det nemt at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere

  • Onmodo er brugervenlig software til ledelse og HR
  • Onmodo maksimér trivsel og minimér stress

 

Læs artiklen om Onmodo i Erhverv+ Sydjyllland

Artikel i Erhverv+ Sydjyllland 23. marts 2023

 

Læs artiklen online på Erhverv+: 
Mangler din virksomhed hoveder og hænder?