Skadelige stoffer i bygninger
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Skadelige stoffer i bygninger

Der har i den senest tid været et voldsomt focus i pressen på PCB i skoler. PCB er ét ud af flere sundhedsskadelige stoffer, som har været brugt i byggeriet, ikke kun i skoler, men i alle private og offentlige bygninger. De sundhedsskadelige stoffer kan potentielt findes
i alle bygninger opført/renoveret fra 1920 (startende med asbest) og frem til 2001 hvor bly som det sidste stof blev forbudt.

Du kan læse mere om de enkelte stoffer her:

PCB og klorerede paraffiner (fra 1950-1977 - i lukkede systemer frem til 1986) 
Asbest (fra 1920-1986)
Bly (frem til 2002 - Bruges dog stadig som strålingsafskærmning på sygehuse o.lign.)
Afgasning

Læs mere her.