Kursus:

Forebyggelse / håndtering af stress (4 timer)

Målgruppe:

Alle der interesserer sig for at reducere stress i hverdagen, såvel medarbejdere, ledere som AMO repræsentanter. Kurset er velegnet som et virksomhedskursus, hvor alle er fra samme afdeling eller virksomhed. Kurset kan ses som supplerende arbejdsmiljøarbejdsmiljøuddannelse.

Pris: Kr. 1080,- +moms

Der er pt. ingen planlagte datoer for Forebyggelse / håndtering af stress (4 timer).

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Formål:

  • At opbygge viden om stress og konsekvenser både individuelt og for virksomheden.
  • At give inspiration og redskaber til, at du kan arbejde med personlig stress-håndtering .
  • At du får kendskab til et redskab, der kan bruges, til at iværksætte en proces omkring stress på arbejdspladsen.

Indhold:

  • Hvad er stress: årsager-håndtering-forebyggelse.
  • Inspiration til at arbejde med din egen robusthed og det personlige lederskab.
  • Stresshåndtering og stress politik på arbejdspladsen.
  • Du bliver præsenteret for et konkret redskab til afspænding, som kan anvendes i løbet af hverdagen.

Metode:
Kurset lægger op til refleksion og dialog. Der vil være teoretiske oplæg og fælles dialog.