Kursus:

Forebyggelse / håndtering af stress (Modul I)

Målgruppe:

Alle der interesserer sig for at reducere stress i hverdagen, såvel medarbejdere, ledere som AMO repræsentanter. Kurset er velegnet som et virksomhedskursus, hvor alle er fra samme afdeling eller virksomhed. Kurset kan ses som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
Pris: Kr. 1850,- +moms

Der er pt. ingen planlagte datoer for Forebyggelse / håndtering af stress (Modul I).

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Modul I (1 dag)

Formål:

  • At opbygge viden om psykisk arbejdsmiljø og stress.
  • At give inspiration og redskaber til, at du kan arbejde med personlig stress-håndtering
  • At du får kendskab til et redskab, der kan bruges, til at iværksætte en proces omkring stress på arbejdspladsen, kompetencebroen.

 Indhold:

  • Psykisk arbejdsmiljø set overordnet.
  • Hvad er stress: årsager-håndtering-forebyggelse.
  • Inspiration til at arbejde med din egen robusthed og det personlige lederskab.
  • Introduktion til begrebet social kapital.
  • Introduktion af kompetencebroen et ressourceorienteret redskab, til at arbejde videre med stress forebyggelse i din egen virksomhed.
  • Du bliver præsenteret for et konkret redskab til afspænding, som kan anvendes i løbet af hverdagen.

Metode:

Kurset lægger op til refleksion og dialog. Der vil være teoretiske oplæg. Samarbejde i mindre grupper og fælles dialog.