Kursus:

Forebyggelse / håndtering af stress (Modul II)

Målgruppe:

Modul II er en opfølgning af Modul I.
 Der vil her være mulighed for fordybelse i teori og metoder.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Forebyggelse / håndtering af stress (Modul II).

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Modul II (1 dag)

Formål:

  • Du får redskaber til at reducere dit stress niveau i dit daglige arbejde.
  • Du kan gå hjem og starte en proces op i din afdeling omkring kollektiv stress-håndtering.
  • Som virksomhedskursus er formålet at starte en proces om kollektiv stress-håndtering.
  • Træning i afspændingsteknik.

Indhold:

  • Fordybelse i din personlige stress håndtering og arbejdet med din egen robusthed. Du opstiller mål for din personlige stresshåndtering.
  • Fordybende arbejde med kompetencebroen, med relevante overvejelser i forhold til din arbejdsplads.
  • For virksomhedskurser arbejdes der, ud fra kompetencebroen, med konkrete tiltag til stresshåndtering i jeres afdeling.
  • Gentagelse af afspændingsteknik.

Metode:

Kurset lægger op til refleksion og fordybelse i problemstillinger omkring stress/ trivsel, både personligt og i egen arbejdsgruppe.