Kursus:

Når forandringens vinde blæser


Et kursus der skal hjælpe jer med at sikre fælles ejerskab og positivt samarbejde i forandringsprocessen.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Når forandringens vinde blæser
.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Forandringer, både store og små, sætter automatisk gang i processer - både i den enkelte og i grupper/organisationer. Nogle mennesker reagerer med glæde og begejstring og ser frem til det nye, hvor andre møder udsigten til forandringer mere tilbageholdende og med stor bekymring.


Udsigten til forandringer i arbejdslivet, hvad enten det er omstillinger, besparelser eller direkte fyringer, kan have store konsekvenser for den enkelte og dermed også for en organisation, som står foran disse forandringer.

Målgruppe:

Kurset henvender sig både til ledere og medarbejdere i hele organisationen.Formål:

At medarbejdere og ledere får øget bevidsthed om, hvordan forandringsprocesser påvirker enkeltpersoner og grupper. At deltagerne får en grundlæggende viden, der giver mulighed for at påvirke processen i positiv retning.Indhold:

  • Fra de første rygter til effektuering af forandringerne.
  • Den sårbare balance imellem privat og arbejdsliv.
  • En forståelse af forandringernes konsekvenser både på kort og på lang sigt.
  • Kriseteori. 
  • Processen frem mod ny-orientering.
  • Typiske reaktioner på forandring. Hvilke konsekvenser kan det få for arbejdspladsen?
  • Håndtering af reaktioner:
 - Lederes/mellemlederes rolle.
 - Kollegial støtte.
 - Ekstern coaching af enkeltpersoner eller grupper.
  • Anerkendende kommunikation, som et værktøj.
  • Afsluttende debat og spørgsmål.


Metode:

Kurset bygges op som en workshop, hvor der er en kombination af debat/refleksion og teori.

Varighed:


Kurset varighed, indhold og omfang aftales individuelt efter behov.