Kursus:

Psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering og forebyggelse af vold (Modul II)

Målgruppe:

Modul II er et virksomhedskursus, dvs. alle deltagere er fra samme virksomhed. Modul II er en overbygning til modul I
.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering og forebyggelse af vold (Modul II).

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Modul II (1 dag)

Formål:

At igangsætte en proces, hvor der arbejdes specifik med forebyggelse af konflikter eller vold i jeres afdeling. Målet er at skabe en udviklingsproces der er forankret i medarbejder gruppen og samtidig med lederdeltagelse.

Indhold:

  • Definition og identifikation af konflikter og vold
.
  • Forebyggelse: Hvornår er der risiko for konflikt / vold?  Konkrete muligheder for forebyggelse.

  • Håndtering i konflikten. Hvordan kommer I hinanden til undsætning?

  • Anerkendende kommunikation som arbejdsredskab.

  • Efterbearbejdning af episoder-fornyet forebyggelse
.
  • Psykisk førstehjælp
.
  • Beredskabsplan, hvis det er påkrævet.

  • Arbejdstilsynets vejledning om vold medinddrages i et vist omfang.

  • Hvordan gøres de ydre rammer mere sikre?

  • Kompetencer I ønsker at udvikle yderligere?Metode:


Proces hvor teori kobles med de problemstillinger I har i dagligdagen. Som skabelon til arbejdet introduceres en ressourceorienteret arbejdsmetode. Kurset skræddersyes til netop jeres behov.Se også kursus i Psykisk førstehjælp.