Kursus:

Psykisk førstehjælp (4 timer)

Målgruppe:


Alle med interesse for emnet. Medlemmer af AMO, medarbejdere og ledere.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Psykisk førstehjælp (4 timer).

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Mål for dagen:

Dette kursus har til hovedformål, at give redskaber til at håndtere et menneske der er i krise.

 • Du får viden til at vurdere den kriseramte.
 • Du får viden til at yde psykisk førstehjælp.
 • Du får vigtige input til en handleplan for psykisk førstehjælp, til din egen virksomhed.

Kursusindhold:

Håndtering af den kriseramte:

 • Symptomer på stress, krise og chok.
 • Grænselandet imellem kritiske hændelser og traumatiserende hændelser.

Førstehjælp tilpasset situationen:

 • I den akutte situation.
 • Det følgende døgn.
 • Den følgende tid.


Debriefing:

 • Episoden gennemgås med de implicerede.
 • Viden om hvornår der er behov for professionel hjælp.

Opfølgning på episoden:

 • Arbejdsmiljøorganisationens inddragelse.
 • Analyse af hændelsen.
 • Forebyggelsestiltag.
 • Formidling af virksomhedens foranstaltninger vedr. førstehjælp, så alle er bekendte med dem.
 • Evt. indarbejdelse i APV-handlingsplanen.
 • Almindelig kollegial støtte.

Plan for psykisk førstehjælp:

 • Udpegning af medarbejder/leder der står for psykisk førstehjælp.
 • Udarbejdelse af nyttige procedurer for psykisk førstehjælp.

Arbejdsmetode: Hovedvægten på kurset er at få en psykologisk forståelse for den kriseramtes situation og dine handlemuligheder.  Der vil være teoretisk oplæg, små øvelser i kommunikation og dialog.