Kursus:

Samarbejde og teamudvikling

Målgruppe:

Teams der ønsker at sætte fokus på trivsel og samarbejde.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Samarbejde og teamudvikling.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Formål:

  • At sætte fokus på trivsel og arbejdspladskulturen; værdier og holdninger
.
  • At udvikle og forbedre samarbejdet.

  • At give inspiration til hvordan man metodisk kan arbejde med udvikling af samarbejde og social kapital.

Indhold:

  • Introduktion til psykisk arbejdsmiljø, set i et overordnet perspektiv.

  • Viden om trivsel
.
  • Kort introduktion til dynamisk psykologi, til forståelse af menneskers forskelligheder.
  • Anerkendende kommunikation, samt
.
  • Introduktion til en ressourceorienteret tilgang/metode til udvikling.

Kurset lægger op til fælles refleksion og dialog. Der vil være teoretiske oplæg. Samarbejde i mindre grupper og efterfølgende opsamling i plenum.