Lovpligtig Instruktion PCB, Bly og Udvendig ASBEST » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Lovpligtig Instruktion PCB, Bly og Udvendig ASBEST

Undgå at arbejdet bliver stoppet af Arbejdstilsynet

I bygge- og anlæg kan I som håndværkere ikke undgå at støde på miljøfarlige stoffer. 
Sørg derfor for at I har de korrekte instruktioner og har styr på alle forholdsregler, når I arbejder i byggeriet.

Arbejde med sanering af asbest-, PCB og blyholdige materialer er særligt farligt arbejde, der kræver særlig instruktion. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at alle, der arbejder med miljøfarlige stoffer i materialer, har modtaget grundig instruktion og vejledning i, hvordan arbejdet skal udføres.

Efteruddannelse af AMO på bygge-anlægsområdet
Kursus for håndværkere og nedbrydere

Varighed
½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 / fagkursus. Kurset afholdes i tidsrummet kl. 13.00 - 16.30.

Kursusindhold
Kurset giver dig viden om stoffernes kemi, helbredseffekter og lovgivning på området.

  • Hvad siger bekendtgørelsen og hvordan tolkes det i praksis.
  • Hvordan ser Arbejdstilsynet på forskellige arbejdssituationer med Asbest, PCB og bly.
  • Hvilket ansvar ligger hos bygherre og entreprenør.

I god dialog med jer, drøfter vi forholdsregler, arbejdsmetoder og værnemidler, så undervisningen bliver relevant i forhold til jeres hverdag på byggepladserne.

Kurset sikrer, at I har den nødvendige viden til at kunne arbejde sundheds- og lovmæssigt korrekt med miljøfarlige stoffer.

Der udleveres kursus bevis efter endt kursusdag.

Kontakt os endelig for yderligere informationer
Telefon 8236 3670, mail@ameksperten.dk

1.350,- ekskl. moms
Interesseret i dette kursus?
Der er endnu ingen skemalagte kurser, men udfyld denne formular, så vender vi tilbage med info om muligheder og kommende kursusdatoer