Et værdiskabende værktøj fylder 25 år » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Et værdiskabende værktøj fylder 25 år

Den 13. oktober 1994 kom det til verden. Et kendt og meget værdiskabende værktøj i det systematiske arbejdsmiljøarbejde, arbejdspladsvurderingen - kaldet APV i daglig tale - har nu eksisteret i 25 år.

Fakta om APV

APV skal laves mindst hver tredje år samt i forbindelse med væsentlige ændringer på arbejdspladsen. Under væsentlige ændringer er fx: Ombygning, nybygning eller flytning af arbejdspladsen; ved omorganisering fx. en fusion; ved nedskæringer; samt ved ny viden og erfaringer.

Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om, hvordan en APV skal gennemføres, eller hvilke spørgsmål, der skal stilles. Der er ingen formkrav, men APV’en skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte og Arbejdstilsynet.

Man kan anvende en spørgeskemaundersøgelse eller bruge den "dialog baserede tilgang", hvor medarbejderne samles i mindre grupper for at diskutere arbejdsmiljøets tilstand.

Ud over de 5 faste faser i APV’en skal I også være opmærksomme på, om I har forhold, der kræver særlig fokus på specielle emner.

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 

Lav din APV online (I-APV)

Flere og flere virksomheder anvender vores online APV-værktøj for at samle data ét sted og kunne udarbejde konkrete handlingsplaner hurtigt og effektivt, uden at skulle foretage en masse manuelt papirarbejde. Læs mere her

 

Hvilke andre former for APV findes der?

ATEX-APV 

Kemisk-APV 

 

Har du brug for individuel rådgivning eller hjælp til gennemførelse og opfølgning på virksomhedens APV, så kontakt os på 82 36 36 70 og tal med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.