Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015

Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015

Virksomheder indenfor særligt nedslidningstruede brancher kan til januar 2015 igen søge om at få 50 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning. Det er derfor en god idé at overveje muligheden allerede nu. Der gives dog ikke tilskud til opgaver, der er en følge af påbud udstedt af Arbejdstilsynet.

Rådgivningen skal udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og opgaven skal omhandle problemstillinger indenfor:

  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
  • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

Beskæftigelsesministeren, LO og DA er blevet enige om en ny strategi for et bedre arbejdsmiljø. Det betyder, at indsatsen nu målrettes de fag, brancher og virksomheder, hvor erfaringen viser, at der er størst problemer med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Samtidig skærpes sanktionerne, således at virksomhederne ikke har en konkurrencefordel ved at spekulere i at omgå arbejdsmiljøreglerne.

Målene for arbejdsmiljøindsatsen er uændret. Antallet af alvorlige arbejdsulykker skal nedsættes med 25 pct. Inden 2020. Desuden skal andelen af medarbejdere med fysiske og psykiske overbelastninger nedsættes med 20 pct. inden 2020.