Få målt radonkoncentrationen » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Få målt radonkoncentrationen

Det anslås, at 9% af alle lungekræft tilfælde i Danmark kan skyldes den radioaktive gas, der siver op af jorden i huse og bygninger . Det er nu, du skal få målt, om der er radon i jorden hos dig.

Radon er en radioaktiv gasart, som hverken kan ses, lugtes eller smages – men som anslås at være skyld i 300 radonrelaterede tilfælde af lungekræft hvert år. 

Arbejdsgivere skal sikre, at de ansatte ikke udsætttes for skadelig radonkoncentration over 100 Bq/m3. Hvis indholdet af radon på din arbejdsplads eller i din bolig fx er 10 Bq/m3 betyder det, at der i hver kubikmeter af indeluften hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 10 radon-atomer.

Der er ikke noget krav til at måle radon, men det er svært at kende niveauet uden målinger. (jf. Bek. om ioniserende stråling og strålebeskyttelse).  

Det nationale radonkort bygger på data indleveret på forskellig vis og i meget forskelligt omfang. Derfor kan der også findes områder med høje radonkoncentrationer i et område, som betragtes som radon lav-område. ARBEJDSMILJØEksperten har fået dette underbygget flere gange.  

Se radonkort her

Som bygningsejer eller arbejdsgiver er der god grund til at få målt radonkoncentrationen. Sæsonen er lige nu fra 1. oktober til 31. marts.

 

ARBEJDSMILJØEksperten kan foretage datalogning af radon over en periode med et digitalt måleinstrument eller foretage en totalmåling med et dosimeter.

 

Kontakt os på 82 36 36 70, hvis du ønsker yderligere information om radonmåling.