Forflytningsvejlederuddannelsen - 28/10/2013 i Brønderslev
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Forflytningsvejlederuddannelsen - 28/10/2013 i Brønderslev

Der bliver hvert år brugt mange ressourcer på skader og fravær som følge af løft og anden tung håndtering. Ressourcer, som med fordel kunne anvendes anderledes. Ud over tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af skaderne er der også ofte en lang række menneskelige konsekvenser.

Meget ofte, skal der kun lidt til at forebygge og dermed forhindre disse skader. Bevidsthed om egne vaner, borgerens ressourcer og fokus på planlægning kan have afgørende betydning.

Vi starter nyt hold i oktober – uddannelsen strækker sig over 6 dage. Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.

Læs mere her.