KaDu - et værktøj til "Kortlægning af arbejdsmiljø og driftsudvikling"
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

KaDu - et værktøj til "Kortlægning af arbejdsmiljø og driftsudvikling"

KVIST INDUSTRIES A/S i Årre ved Varde, har mange forskelligartede udfordringer, fordi arbejdsstationer hele tiden ændrer sig, det der produceres i dag er ikke nødvendigvis det der produceres i morgen. Det giver store udfordringer i forhold til driftsoptimering og arbejdsmiljø.

Projektide

KVIST INDUSTRIES A/S valgte i samarbejde med ARBEJDSMILJØEksperten, at ansøge Forebyggelsesfonden om midler til udvikling og afprøvning af KaDu.

Projektets formål var at udvikle et "program" for kortlægning af arbejdsmiljø og driftsudvikling (KaDu). Værktøjet omhandler et flowdiagram og et kortlægningsværktøj, der skal sikre en grundigere research til at sikre en mere hensigtsmæssig indretning af produktionsarbejdspladser og hermed forbedre det generelle arbejdsmiljø.

Aktiviteter

KaDu består i alt sin enkelthed af et flowdiagram og en spørgeguide til kortlægning af problemstillinger omkring arbejdsmiljø og drift. KaDu kan ligeledes anvendes til evaluering af løsningerne, før de bliver etableret.

Resultater

"Værktøjet er nu udviklet og lever i meget høj grad op til de forventninger KVIST INDUSTRIES A/S havde til det. KaDu giver de klare svar, vi har brug for. Vi har reduceret vores arbejdsmiljøproblemer herunder vores ergonomiske problemstillinger med ca. 80 % og øget vores effektivitet, på de arbejdsstationer, hvor vi har anvendt KaDu. Og når det fungerer godt for KVIST INDUSTRIES - vil det også kunne fungere godt andre steder."

Kontakt ARBEJDSMILJØEksperten, hvis jeres virksomhed gerne vil høre mere om mulighederne med KaDu.