Ny refusion for udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Ny refusion for udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Fra starten af august kan virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

Se liste over de nedslidningstruede brancher.

Betingelser for at få refusion
Både offentlige og private virksomheder kan søge om refusion for deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning. Refusionen kan som maksimum udgøre 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning om:

  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
  • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

I skal have søgt og fået tilsagn fra Arbejdstilsynet om refusion, inden I går i gang med det planlagte arbejdsmiljøarbejde. Der kan ikke gives refusion for udgifter til rådgivning om, hvordan myndigheders krav kan efterkommes, herunder påbud og afgørelser fra Arbejdstilsynet. Læs flere detaljer i Vejledning om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning.

Læs mere og om hvordan du ansøger hos Arbejdstilsynet her.

Ønsker du hjælp til konkrete projekter eller hjælp til ansøgning er du velkommen til at kontakte os på tlf. 82363670.