Nyheder og branchevejledning fra AT
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Nyheder og branchevejledning fra AT

UV-vejledning: UV-farver og -lakker kan indeholde stærkt allergifremkaldende stoffer. Defor er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere har styr på bl.a. arbejdsrutiner, instruktion, brug af værnemidler, teknisk udstyr og affaldshåndtering i omgangen med farverne. Ny branchevejledning fra Grafisk BAR beskriver de væsentligste problemer ved UV-produkter og de nødvendige forholdsregler i forbindelse med brugen af dem. Læs den her.

Fra AT’s nyhedsbrev maj 2014 - læs nyhedsbrevet her.