Nyt fra AT - refusion for udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Nyt fra AT - refusion for udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning

50 % tilskud i 2014

TILSKUD:Der er kun få penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning, så skynd jer. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

læs mere her.

Arbejdstilsynet sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø med særlige tilsynsindsatser

Indsatserne betyder, at der bliver gennemført målrettede tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø i brancher og jobgrupper, hvor de ansatte kan blive udsat for psykiske belastninger som vold og trusler samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

ARBEJDSMILJØEksperten har derfor også fokus på dette i vore 1 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 - læs mere her.