Refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning

Der vil for perioden 2013 – 15 blive etableret en ordning om økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning. Der afsættes 10 mio. kr. årligt til økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.

Virksomheder kan få støtte til rådgivning om, hvordan de kan mindske antallet af arbejdsmiljøulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø eller nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet. Det er muligt at få dækket halvdelen af de dokumenterede udgifter til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Virksomheder kan ikke få økonomisk støtte til rådgivning om, hvordan de kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at de fx ikke kan få støtte til, hvordan de kan opfylde afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet.

Der åbnes for ansøgninger i starten af 2013. Læs mere om ordningen her på AT´s hjemmesiden ca. 14 dage før, at mulighed for ansøgning åbnes.