Sikkerhed på alle niveauer hos Danish Salmon i Hirtshals » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Sikkerhed på alle niveauer hos Danish Salmon i Hirtshals

ARBEJDSMILJØEksperten bidrager til godt arbejdsmiljø og sikkerhed i den miljørigtige drift hos Danmarks eneste lakseopdrætter.

 

Hos Danish Salmon i Hirtshals opdrætter de laks. Det er en lang proces fra de fine orange æg nænsomt bliver afleveret hos virksomheden til de som fiskeyngel bliver større og større - og til sidst ender, som de store flotte fisk, vi kender fra supermarkedet. Virksomheden er den eneste af sin art i Danmark. De må derfor selv finde løsninger på mange tekniske udfordringer i takt med, at virksomheden til stadighed udvikler sig.

 

Produktion, bæredygtighed og lovkrav skal gå hånd i hånd

Ud over at fiskene skal trives, er det også af afgørende betydning, at produktionen kan ske miljømæssigt bæredygtigt. Danish Salmon er certificeret efter ASC (Aquaculture Stewardship Counsil) og forventer at blive recertificeret i nær fremtid. ASC stiller meget strenge krav til hele produktionen, og herunder også til sikkerhed og sundhed for de ansatte

Arbejdet med at fodre, flytte, observere og slagte fiskene indebærer en lang række funktioner, hvor der potentielt kan opstå risiko for de ansatte.

Danish Salmon

Outsourcing - fra gennemgang til handleplan

ARBEJDSMILJØEksperten har i samarbejde med direktør Kim Hieronymus Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant Rasmus L. Kragh foretaget gennemgang af sikkerheden på alle niveauer i virksomheden, hvor emner som adgangsveje, tunge løft, kemikaliehåndtering, eftersyn og meget andet blev undersøgt.

Samme dag blev der foretaget APV kortlægning med alle ansatte, hvor deres synspunkter vedrørende arbejdsmiljøet blev drøftet. I den endelige handleplan blev der lavet risikovurdering samt prioritering, således at virksomheden har det bedste grundlag for at arbejde videre med sikkerhed og sundhed for de ansatte.

Danish Salmon sikrer at det høje niveau for sikkerhed og sundhed fastholdes ved en længerevarende outsourcing-aftale med ARBEJDSMILJØEksperten, hvor der i fællesskab holdes fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.