Høj aktuelle tilbud til byggeriet – få den lovpligtige viden her og nu

I takt med Arbejdstilsynets og miljømyndigheders øgede fokus på miljøfarlige stoffer i bygninger, er det blevet nødvendigt at kende indholdet i byggematerialer, når der skal renoveres eller rives ned.

ARBEJDSMILJØEksperten har igennem en årrække rådgivet entreprenører, rådgivende ingeniører og bygherrer i forhold til håndtering af konkrete problemstillinger i byggefasen, ligesom vi har foretaget miljøundersøgelser til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialer og planlægning af arbejdet.

Vi har samlet en vifte af relevante tilbud, som I kan plukke i og sammensætte efter jeres specifikke behov.

Lovpligtig instruktion PCB og Bly

Lovpligtig instruktion for personer, som arbejder med nedbrydning eller kommer i kontakt med PCB og Bly.

Læs mere om kurset her.

Lovpligtig instruktion - Udvendig ASBEST 

Lovpligtig instruktion for personer, som arbejder med udvendig nedbrydning, hvor man kan støde på asbest under nedbrydningsarbejdet.

Læs mere om kurset her.

Arbejdsmiljøkoordinering - opgaver og pligter for bygherrer og deres rådgivere

Læs mere om kurset her.

Læs mere om hvad vi kan hjælpe med ved miljøskadelige stoffer her eller ring på 82363670 og hør mere.