APV
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere
Vi fik sat fokus på adfærd og sikkerhed og debatteret væsentlige problemstillinger. ARBEJDSMILJØEksperten gjorde det besværlige let. Vi fik udarbejdet en virksomhedstilpasset APV med fokus på de forhold som betyder noget for os - resultatet var givende.
Rene Rasmussen
Direktør, malerfirmaet Poul Erik Rasmussen

APV

Vi fik sat fokus på adfærd og sikkerhed og debatteret væsentlige problemstillinger. ARBEJDSMILJØEksperten gjorde det besværlige let. Vi fik udarbejdet en virksomhedstilpasset APV med fokus på de forhold som betyder noget for os - resultatet var givende.

Rene Rasmussen

 

 

APV (Arbejdspladsvurdering)

APV behøver ikke være fejlfinding! I kan vælge en metode, hvor I fokuser på alle de gode, positive ting, det der fungerer og derudfra udarbejde en handlingsplan, der har fokus på at gøre arbejdspladsen endnu bedre.

Et bedre arbejdsmiljø vil betyde bedre trivsel og mere tilfredse med arbejdere, hvilket igen vil kunne mærkes på effektiviteten, fastholdelse af ansatte og sygefravær.
Vi hjælper jer gerne med at gøre det enkelt.

I kan bruge os til:

  • Inspiration.
  • Metodeudvikler.
  • Tovholder af processen.
  • Udarbejdelse af materiale.
  • Gennemførelse af kortlægningen.
  • Sparring ved bearbejdningen af handleplanen.

...og meget andet!

I kan bruge os til det hele eller specifikt på de områder, I ønsker eller vi kan indgå i et samarbejde, hvor I selv bliver klædt på til at gennemføre forløbet. 

Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere