APV

- RSJ Elteknik

"Det var en god APV-model, vi brugte. Den gav overblik og en stor åbenhed, der har været positive tilkendegivelser fra vores ansatte".

Af René Johansen, direktør.

 

APV (Arbejdspladsvurdering)

APV behøver ikke være fejlfinding! I kan vælge en metode, hvor I fokuser på alle de gode, positive ting, det der fungerer og derudfra udarbejde en handlingsplan, der har fokus på at gøre arbejdspladsen endnu bedre.

Et bedre arbejdsmiljø vil betyde bedre trivsel og mere tilfredse med arbejdere, hvilket igen vil kunne mærkes på effektiviteten, fastholdelse af ansatte og sygefravær.

Vi hjælper jer gerne med at gøre det enkelt. I kan bruge os til

  • Inspiration.
  • Metodeudvikler.
  • Tovholder af processen.
  • Udarbejdelse af materiale.
  • Til gennemførelse af kortlægningen.
  • Til sparring ved bearbejdningen af handleplanen.

...og meget andet!

I kan bruge os til det hele eller specifikt på de områder, I ønsker eller vi kan indgå i et samarbejde, hvor I selv bliver klædt på til at gennemføre forløbet.