Forflytningsvejledning

- Blæksprutten

"Vi fik afholdt spændende og udbytterige kurser for vores vigtige resourcepersoner".

"Nu har vi selv kompetencerne til at uddanne vores eget personale i hensigtsmæssig forflytning."

Af Hanne Posborg, sikkerhedsleder.

 

Forflytning - Instruktion og viden er første skridt til forandring

Selv om det i sagens natur er i hver enkelt medarbejders interesse at gøre mest muligt for at forhindre arbejdsskader og nedslidning, kan det være vanskeligt at ændre arbejdsgangen hos den enkelte medarbejder.

ARBEJDSMILJØEksperten kan i samarbejde med virksomheden, udvikle indsatser som motiverer medarbejderne til at arbejde mere sikkert og undgå unødige belastninger af kroppen.

Vores indgangsvinkel kan være undervisning og instruktion som er relateret til medarbejderens hverdag, det skaber interesse, nærvær og forståelse.

Implementeringen af viden sker i dialogen med de ansatte og ledelsen.

Dialogen fremmer muligheden for forandringer af arbejdsmiljøet for både den enkelte og for virksomheden generelt.

Læs mere om forflytningsvejleder uddannelsen.