Høre-undersøgelse
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere
Vi fik lavet en fleksibel aftale, så vores ansatte ikke skulle bruge unødvendig tid på det. Det har skabt større motivation til at forebygge støj samt til at bruge høreværn.
Niels Brinck
Direktør, Chr. Brink

Høre-undersøgelse

Vi fik lavet en fleksibel aftale, så vores ansatte ikke skulle bruge unødvendig tid på det. Det har skabt større motivation til at forebygge støj samt til at bruge høreværn.

Niels Brinck

Det støjer da ikke her !!!

Ansatte, der udsættes for støj på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en høreundersøgelse ifølge AT Bekendtgørelsen nr. 63.

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder at foretage høreundersøgelse (audiometri) på virksomheden i arbejdstiden. Det sikrer stor deltagelse samt minimalt brug af produktionstid.

En høreundersøgelse indeholder:

  • Høretest.
  • Profil af høretesten udleveres.
  • Samtale omkring målingens resultater.

Det er vigtigt med forebyggende tiltag, så ingen får uønskede gener af støjpåvirkningen.

De typiske gener som følge af støj er:

  • Nedsat hørelse.
  • Stress.
  • Forhøjet blodtryk.
  • Øget ulykkesrisiko.
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere