Konflikthåndtering
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere
ARBEJDSMILJØEksperten har haft fokus på de problemstillinger der var og har holdt fast i personalet og i forpligtelsen på at finde vejen til løsninger alle har lyst til at være en del af.
Kim Lynge
Afdelingsleder, Hjørring kompetencecenter

Konflikthåndtering

ARBEJDSMILJØEksperten har haft fokus på de problemstillinger der var og har holdt fast i personalet og i forpligtelsen på at finde vejen til løsninger alle har lyst til at være en del af.

Kim Lynge

"Der er fundet duelige løsninger på problemerne, som også har et længere perspektiv."

Af Kim Lynge, afdelingsleder.

 

Mobning og chikane

I efteråret 2009 kunne Tilbudsafdelingen Jobcenter Hjørring konstatere, at afdelingens trivselsundersøgelse påpegede problemer med mobning mellem medarbejderne. I Hjørring Kommune er der nul-tolerance ift. mobning og chikane, hvorfor det naturligvis var nødvendigt at gøre noget ved problematikken.

I den forbindelse valgte Tilbudsafdelingen at kontakte ARBEJDSMILJØEksperten. Et indledende møde med ARBEJDSMILJØEksperten illustrerede, at vi som afdeling havde brug for også at kigge på samarbejdet og kommunikationen i afdelingen.

I foråret 2010 blev der iværksat et skræddersyet forløb i samarbejde med Arbejdsmiljøeksperten for at komme vores problemer til livs.

Samarbejdet har budt på en fælles erkendelse af problemerne, formulering af fælles værdier/spilleregler i afdelingen og ikke mindst gensidigt forpligtende aftaler for det fremtidige samarbejde.

ARBEJDSMILJØEksperten har været kærligt konfronterende og vedholdende som tovholder i forløbet. Han har haft fokus på de problemstillinger, han har oplevet i erkendelsesfasen og har holdt fast i personalet og i forpligtelsen på at finde vejen til et arbejdsmiljø, som alle har lyst til at være en del af. Seancerne har vekslet mellem konfronterende dialoger og konstruktive dialoger. Én til én har ARBEJDSMILJØEksperten fungeret som en supervisor ift. dem i personalegruppen, som har haft brug for det i forløbet. Ift. Ledelsen har han henledt opmærksomheden på områder, som kunne forbedres rent ledelses- og styringsmæssigt.

ARBEJDSMILJØEksperten har været med til at finde duelige løsninger på problemerne, som også har et længere perspektiv. Vi har udarbejdet et skriftligt aftalegrundlag for adfærd i afdelingen.

Gennem ARBEJDSMILJØEksperten har vi fået redskaber og et grundlag for at opnå et godt arbejdsmiljø i fremtiden. Vi kan kun give Arbejdsmiljøeksperten de bedste anbefalinger.

Af Kim Lynge, afdelingsleder og Louise Rødkjær, teamleder.

Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere