PCB
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere
Ejendomscentrets projektleder er gennem et inhouse kursus blevet klædt på i forhold til kravspecifikationen over for rådgiver og entreprenører i konkrete PCB sager og samtidig har man samme viden og referencegrundlag i forhold til myndighedsområdet og særligt affaldshåndteringen.
Peter Munk
Afdelingsleder, Frederikshavn Kommune

PCB

Ejendomscentrets projektleder er gennem et inhouse kursus blevet klædt på i forhold til kravspecifikationen over for rådgiver og entreprenører i konkrete PCB sager og samtidig har man samme viden og referencegrundlag i forhold til myndighedsområdet og særligt affaldshåndteringen.

Peter Munk

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter er som mange andre kommuner ved at danne sig et overblik og ligge en strategi for hvordan PCB problematikken håndteres for de kommunalt ejede ejendomme.

Frem for at sende enkeltpersoner af sted på dyre konferencer og kurser omkring PCB og forvente at de kan komme retur med en viden der kan udbredes i den øvrige organisation, har man fra Ejendomscentret taget en anden tilgang. I samarbejde med ARBEJDSMILJØEksperten blev der arrangeret et inhouse kursus hvor nøglepersoner fra Ejendomscentret, HR Arbejdsmiljø, miljø og myndighedsområdet fik et fælles teoretisk grundlag og efterfølgende en praktisk bygningsgennemgang af en udvalgt skole i egen kommune. Ejendomscentrets projektleder er således bedre klædt på i forhold til kravspecifikationen over for rådgiver og entreprenører i konkrete PCB sager og samtidig har man samme viden og referencegrundlag i forhold til myndighedsområdet og særligt affaldshåndteringen.

Af Peter Munk, afdelingsleder.

 

PCB og Asbest i Bygninger og indeklima

Bygningsejere skal have et kvalificeret overblik over forekomst af asbest og PCB.
På den måde kan der laves planer om udbedring/fjernelse og det kan sikres, at indeklimaet ikke belastes og renoveringsarbejder foregår uden udsættelse for asbest eller PCB.

ARBEJDSMILJØEksperten hjælper jer professionelt igennem screening og kortlægning af PCB og asbest:

  • Foretage screening af bygningsmassen ud fra viden om opførelses år, evt. renoverings år og karakter samt bygningskonstruktion - bygningshistorik.
  • Her ud fra laves en prioriteret liste over bygninger, hvor der kan forekomme PCB og asbest.
  • Disse bygninger vurderes her udover visuelt.
  • Vi kan udtage korrekte materialeprøver og foretage luftmålinger af indeklimaet i de bygninger, der udtages til dette.
  • Alle prøver sendes til laboratorieanalyse.
  • Resultat af kortlægning lægges ind på bygningstegninger.
  • Vi udarbejder en prioriteret oversigt over: mistanke om PCB/asbest, Ikke akut PCB/asbest samt akut PCB/asbest, så jeres omkostninger ikke løber løbsk.
  • Vi rådgiver om renoveringsarbejdet og sikkerhedsforanstaltninger.
  • Efter endt renovering foretages kontrolmålinger.
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere